Ασθενείς μετά το νοσοκομείο

Η επιστροφή στην κανονικότητα χρειάζεται χρόνο και φροντίδα.

Φροντίδα ασθενούς μετά την έξοδο από το νοσοκομείο

Για ασθενείς που επιστρέφουν στο σπίτι, έπειτα από νοσηλεία στο νοσοκομείο, συχνά χρειάζεται χρόνος για την ανάρρωση και την αποκατάσταση. Μπορούμε να βοηθήσουμε με την μεταφορά από το νοσοκομείο στο σπίτι , με το ειδικά διαμορφωμένο όχημα μας , και να παρέχουμε ποιοτικές νοσηλευτικές υπηρεσίες στο σπίτι κατά την φάση της αποκατάστασης.
Νοσηλεία στο σπίτι Σέρρες. Φροντίδα ασθενών μετά το νοσοκομείο

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

Μεταφορά από το νοσοκομείο στο σπίτι , με το ειδικά διαμορφωμένο όχημα μας
Ατομική φροντίδα
Χορήγηση φαρμάκων
Εκπαίδευση για την νέα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί

Δωρεάν παροχές

Στο καθημερινό πρόγραμμα φροντίδας ασθενών προσφέρουμε δωρεάν τις παρακάτω παροχές.
01. Iατρική επίσκεψη
Σας προσφέρουμε δωρεάν την αρχική ιατρική επίσκεψη, από τον παθολόγο της ομάδας για την κλινική εκτίμηση και αντιμετώπιση της κατάστασης.
02. Συνταγογράφηση
Σας προσφέρουμε δωρεάν τις μηνιαίες συνταγογραφήσεις των φαρμάκων του ασθενή.
03. Παραπεμπτικά
Σας προσφέρουμε δωρεάν τα μηνιαία παραπεμπτικά των διαγνωστικών εξετάσεων του ασθενή.
04. Αιμοληψίες
Σας προσφέρουμε δωρεάν αιμοληψίες , μεταφορά δείγματος στο εργαστήριο και εκτίμηση αποτελεσμάτων.
05. Ιατρική ενημέρωση
Καθημερινή ενημέρωση του ιατρού από τους νοσηλευτές και αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν.
06. Διεκπεραίωση χορήγησης υλικών νοσηλείας
Σας προσφέρουμε δωρεάν την διεκπεραίωση της χορήγησης των υλικών νοσηλείας (επιθέματα, αερόστρωμα , καθετήρες κτλ)
Κατεβάστε από εδώ τo ενημερωτικό μας φυλλάδιο.