Ηλικιωμένοι ασθενείς

Tα γηρατειά είναι μια ασταμάτητη σειρά από απώλειες.

Φροντίδα ηλικιωμένων ασθενών

Τα γηρατειά είναι μια ευάλωτη περίοδος στη ζωή κάθε ανθρώπου. Χρόνια νοσήματα, μείωση της κινητικότητας , κίνδυνος πτώσεων και καταγμάτων, αισθητηριακή και νοητική έκπτωση , κοινωνική απομόνωση , είναι μερικά από τα στοιχεία που συνθέτουν τις δυσκολίες διαβίωσης των ηλικιωμένων,και δημιουργούν την ανάγκη , να εγκαταλείψουν την ανεξαρτησία τους και να μετακινηθούν σε έναν οίκο ευγηρίας.Αυτό μπορεί να μην είναι ιδανικό γιατί μαζί με την ανεξαρτησία τους ,συχνά χάνεται και η ταυτότητα τους.Πιστεύουμε ότι ο καθένας αξίζει να ζεί μέσα στην ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού του, μέσα στην οικογένεια του και δίπλα στους φίλους του. Πιστεύουμε ότι η φροντίδα των ηλικιωμένων μέσα στο σπίτι τους, μπορεί να είναι εξίσου υποστηρικτική, πιο αποτελεσματική και λιγότερο δαπανηρή , από την φροντίδα σε έναν οίκο ευγηρίας.
Νοσηλεία στο σπίτι Σέρρες. Φροντίδα ηλικιωμένων ασθενών

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

Βοήθεια στις καθημερινές βασικές ανάγκες (καθαριότητα, μπάνιο, ντύσιμο, σίτιση)
Επίβλεψη φαρμάκων
Παρακολούθηση κλινικής κατάστασης
Εργαστηριακός έλεγχος και διαρκής ενημέρωση του ιατρού της ομάδας

Δωρεάν παροχές

Στο καθημερινό πρόγραμμα φροντίδας ασθενών προσφέρουμε δωρεάν τις παρακάτω παροχές.
01. Iατρική επίσκεψη
Σας προσφέρουμε δωρεάν την αρχική ιατρική επίσκεψη, από τον παθολόγο της ομάδας για την κλινική εκτίμηση και αντιμετώπιση της κατάστασης.
02. Συνταγογράφηση
Σας προσφέρουμε δωρεάν τις μηνιαίες συνταγογραφήσεις των φαρμάκων του ασθενή.
03. Παραπεμπτικά
Σας προσφέρουμε δωρεάν τα μηνιαία παραπεμπτικά των διαγνωστικών εξετάσεων του ασθενή.
04. Αιμοληψίες
Σας προσφέρουμε δωρεάν αιμοληψίες , μεταφορά δείγματος στο εργαστήριο και εκτίμηση αποτελεσμάτων.
05. Ιατρική ενημέρωση
Καθημερινή ενημέρωση του ιατρού από τους νοσηλευτές και αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν.
06. Διεκπεραίωση χορήγησης υλικών νοσηλείας
Σας προσφέρουμε δωρεάν την διεκπεραίωση της χορήγησης των υλικών νοσηλείας (επιθέματα, αερόστρωμα , καθετήρες κτλ)
Κατεβάστε από εδώ τo ενημερωτικό μας φυλλάδιο.